KASVATTAJIA

Suomessa on vain "kourallinen" kasvattajia, aktiivisia sitäkin vähemmän, mutta pisimpään mukana olleet 1970-luvun alkupuolelta alkaen. Kasvattajat ovat allekirjoittaneet SKL:n kasvattajasitoumuksen, noudattavat SKL:n jalostus- ja rekistöintiohjeita, osallistuvat aktiivisesti rodun vuotuisiin tapahtumiin eri puolilla maailmaa, tuovat rotua positiivisesti esille. Kaikki yhdistelmät ovat tarkoin harkittuja ja pitkän tähtäimen suunnitelman tulosta.

Pentueet kasvatetaan ns. kotiolosuhteissa, ne eivät ole tarhakoiria eikä pentueita pidetä eri rakennuksissa vaan muun perheen parissa, sosiaalisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Vastuuntuntoinen kasvattaja ottaa mielellään katsomaan ja tutustumaan rotuun jo ennen rotuvalintaa ja vaikkei pentujakaan olisi sillä hetkellä näyttää.

Kasvattajilta voi ja pitää kysyä mieltä painavia asioita, ja luottamus koiranostajan ja kasvattajan välillä on ensiarvoisen tärkeä "se" ensimmäinen askel. Ota reilusti yhteyttä, soita, kirjoita taikka tule tapaamaan rotukehien reunoille!